Örnek Java Kodları

Java Örnekler:...

1. Ekrandan girilen n*m matrisin istenilen satırların toplamını veren java programını yazınız.

Java Kodu 


/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package odev1.matris;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author aycan
 */
public class Odev1Matris {


    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        
        Scanner keybord  = new Scanner(System.in);
        int satir,sutun,cevap;
        
        
        System.out.println("Matrisin Satır Sayisini Giriniz ");
        satir= keybord.nextInt();
        System.out.println("Matrisin Sutun Sayisini Giriniz ");
        sutun= keybord.nextInt();
        
        int[][] matris = new int[satir+2][sutun+2];
        int [] top = new int[satir+2];
        
        for(int i=1 ;i<=satir ; i++ )
            for(int j =1 ; j <=sutun ;j++)
            { System.out.println("Girmis oldugunuz matrisini( "+i+","+j+" )giriniz");
                matris[i][j]=keybord.nextInt();
            }    
        
        for(int i=1 ;i<=satir ; i++ ){
            System.out.print("\n");
            for(int j =1 ; j <=sutun ;j++)
            { System.out.print(matris[i][j]+" ");
            } 
        }
        System.out.println("\n\n Hangi satirdaki elamanların toplamini istiyorsınız");
        cevap= keybord.nextInt();
        
        for(int i=1 ;i<=satir ; i++ )
            for(int j =1 ; j <=sutun ;j++)
             top[i]=top[i]+matris[i][j];
        
        
        System.out.println("Girmis oldugunuz matrisin "+cevap+" Satırı Toplami => "+top[cevap]+" <=");
        
        
    }
}2. Ekrandan girilen bir cümleyi analiz eden java programını yazınız. Analiz şunları içermeli
a. Kaç cümleden oluşmuş.
b. Kaç kelimeden oluşmuş.
c. Kaç tane sessiz harf var./*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package odev1.string;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author aycan
 */
public class Odev1String {


    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
     
     System.out.println("Girmis oldugnuz metinin cümle kelime ve sesiz harflerini veren programa hos geldiniz");  
     String input;
     Scanner keybord=new Scanner(System.in);
     input=keybord.nextLine();
     char input_cumle[]=input.toCharArray();
     int cumle_sayisi=0;
     int k=0,d=0,cumle_kelime=0; 
     int cumnle_sessiz_harf=0;
     int f;
     char sessiz_harfler []={'b','c','d','f','g','ğ','h','j','k','l','m','n','p','r','s','ş','t','v','y','z'};
       
          for(int i=1;i<input.length();i++)
          {
                   if(input_cumle[i]=='.'){
                                 cumle_sayisi++;
                                if(i+1<input.length())        //Ä°ki veya daha fazla . kullanılma durumu
                                if(input_cumle[i+1]=='.')cumle_sayisi--;
  
                                          }        
                   if(i+1==input.length()){                    // Cümlenin Sonunda . olmazsa cümle sayisi için
                                 if(input_cumle[i]!='.')
                                  cumle_sayisi++;
                                         }
          }
      


         for(int i=0;i<input.length();i++)
         {
                   if(input_cumle[i]!=' ' && input_cumle[i]!='.')
                        {
                             if(k!=1)
                                   cumle_kelime++;
                             if(i+1<input.length())
                             {
                                  if(input_cumle[i+1]!=' ' && input_cumle[i+1]!='.')k=1;
                                  if(input_cumle[i+1]==' ' || input_cumle[i+1]=='.')k=0;
                              }
           
                         }
         }
      
      
         for(int j=0;j<input.length();j++)  
         {    
                   for(f=0;f<20;f++)
                        if(input_cumle[j]==sessiz_harfler[f])
                        cumnle_sessiz_harf++;      
         }
      
      System.out.println("Girmis oldugunu metindeki cümle sayisi =>  "+cumle_sayisi);
      System.out.println("Girmis oldugunu metindeki kelime sayisi =>  "+cumle_kelime);
      System.out.println("Girmis oldugunu metindeki sessiz harf sayisi =>  "+cumnle_sessiz_harf);
      
      
        
        
    }
}

4 .Ekrandan kaç kere zar atılması değeri girilerek, programın istenilen değer kadar zar
atmasını ve her değer kadar * işareti yazdıran java programını yazınız./*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package odev1.zar;

import java.util.*;
import java.util.Scanner;/**
 *
 * @author aycan
 */
public class Main {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        
       Scanner keybord = new Scanner(System.in);
        Random r = new Random();
        
        int input; 
              
        System.out.println("Bilgisayardan kac defa zar attırmak istiyorsunuz");
        input = keybord.nextInt();
        for(int k =1; k <= input ; k++)
        {    int deneme = Math.abs(r.nextInt()) %5 +1;  // sayii tutmak için
            System.nanoTime();
            System.nanoTime();
            System.out.println(k+" .=ZAR = "+deneme);
               for(int l =1; l <= deneme ; l++)
                System.out.print("* ");
                        System.out.print("\n");
        }
    
    
    }  
}

Try – catch yapısı ne işe yarar kısaca açıklayıp bir java programı yazınız.

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package odev2.pkgtry;

import com.sun.xml.internal.stream.Entity.ScannedEntity;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author aycan
 */
public class Odev2Try {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        
        int [] denemedizi = new int [3];
        denemedizi[0]=0;
        denemedizi[1]=1;
        denemedizi[2]=2;
        try{
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[0]);
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[1]);
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[2]);
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[3]); // diznin olmayan elamanın ulaşmak istediğimizde
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[5]); // hata ile karşılaşıyoruz bunu try komutnu kullanarak
                                                // çözüm bulup o satırı atlayarak programın tamamını compile ederiz.
        }catch (ArrayIndexOutOfBoundsException a){
         System.out.print("Dizinin olmayan elamanına erişmeye çalışıyorsunuz");
         }
        
        
        Scanner klavye = new Scanner(System.in);   // ekrandan girilen degelrerin doğru bir ekilde input etmek
        try{                                        // için de try komutunu kullanırız
        int deneme = klavye.nextInt();
        }catch(InputMismatchException I){
        System.out.print("Lütfen sayi giriniz");
        }
        System.out.print("Program Bitti");
    }
}


Komutların Hepsini İndirmek İçin


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Anakart ve Bileşenleri Nelerdir?

Java Deger Atama ve Local Değişkenler