Ana içeriğe atla

Örnek Java Kodları

Java Örnekler:...

1. Ekrandan girilen n*m matrisin istenilen satırların toplamını veren java programını yazınız.

Java Kodu 


/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package odev1.matris;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author aycan
 */
public class Odev1Matris {


    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        
        Scanner keybord  = new Scanner(System.in);
        int satir,sutun,cevap;
        
        
        System.out.println("Matrisin Satır Sayisini Giriniz ");
        satir= keybord.nextInt();
        System.out.println("Matrisin Sutun Sayisini Giriniz ");
        sutun= keybord.nextInt();
        
        int[][] matris = new int[satir+2][sutun+2];
        int [] top = new int[satir+2];
        
        for(int i=1 ;i<=satir ; i++ )
            for(int j =1 ; j <=sutun ;j++)
            { System.out.println("Girmis oldugunuz matrisini( "+i+","+j+" )giriniz");
                matris[i][j]=keybord.nextInt();
            }    
        
        for(int i=1 ;i<=satir ; i++ ){
            System.out.print("\n");
            for(int j =1 ; j <=sutun ;j++)
            { System.out.print(matris[i][j]+" ");
            } 
        }
        System.out.println("\n\n Hangi satirdaki elamanların toplamini istiyorsınız");
        cevap= keybord.nextInt();
        
        for(int i=1 ;i<=satir ; i++ )
            for(int j =1 ; j <=sutun ;j++)
             top[i]=top[i]+matris[i][j];
        
        
        System.out.println("Girmis oldugunuz matrisin "+cevap+" Satırı Toplami => "+top[cevap]+" <=");
        
        
    }
}2. Ekrandan girilen bir cümleyi analiz eden java programını yazınız. Analiz şunları içermeli
a. Kaç cümleden oluşmuş.
b. Kaç kelimeden oluşmuş.
c. Kaç tane sessiz harf var./*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package odev1.string;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author aycan
 */
public class Odev1String {


    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
     
     System.out.println("Girmis oldugnuz metinin cümle kelime ve sesiz harflerini veren programa hos geldiniz");  
     String input;
     Scanner keybord=new Scanner(System.in);
     input=keybord.nextLine();
     char input_cumle[]=input.toCharArray();
     int cumle_sayisi=0;
     int k=0,d=0,cumle_kelime=0; 
     int cumnle_sessiz_harf=0;
     int f;
     char sessiz_harfler []={'b','c','d','f','g','ğ','h','j','k','l','m','n','p','r','s','ş','t','v','y','z'};
       
          for(int i=1;i<input.length();i++)
          {
                   if(input_cumle[i]=='.'){
                                 cumle_sayisi++;
                                if(i+1<input.length())        //Ä°ki veya daha fazla . kullanılma durumu
                                if(input_cumle[i+1]=='.')cumle_sayisi--;
  
                                          }        
                   if(i+1==input.length()){                    // Cümlenin Sonunda . olmazsa cümle sayisi için
                                 if(input_cumle[i]!='.')
                                  cumle_sayisi++;
                                         }
          }
      


         for(int i=0;i<input.length();i++)
         {
                   if(input_cumle[i]!=' ' && input_cumle[i]!='.')
                        {
                             if(k!=1)
                                   cumle_kelime++;
                             if(i+1<input.length())
                             {
                                  if(input_cumle[i+1]!=' ' && input_cumle[i+1]!='.')k=1;
                                  if(input_cumle[i+1]==' ' || input_cumle[i+1]=='.')k=0;
                              }
           
                         }
         }
      
      
         for(int j=0;j<input.length();j++)  
         {    
                   for(f=0;f<20;f++)
                        if(input_cumle[j]==sessiz_harfler[f])
                        cumnle_sessiz_harf++;      
         }
      
      System.out.println("Girmis oldugunu metindeki cümle sayisi =>  "+cumle_sayisi);
      System.out.println("Girmis oldugunu metindeki kelime sayisi =>  "+cumle_kelime);
      System.out.println("Girmis oldugunu metindeki sessiz harf sayisi =>  "+cumnle_sessiz_harf);
      
      
        
        
    }
}

4 .Ekrandan kaç kere zar atılması değeri girilerek, programın istenilen değer kadar zar
atmasını ve her değer kadar * işareti yazdıran java programını yazınız./*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package odev1.zar;

import java.util.*;
import java.util.Scanner;/**
 *
 * @author aycan
 */
public class Main {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        
       Scanner keybord = new Scanner(System.in);
        Random r = new Random();
        
        int input; 
              
        System.out.println("Bilgisayardan kac defa zar attırmak istiyorsunuz");
        input = keybord.nextInt();
        for(int k =1; k <= input ; k++)
        {    int deneme = Math.abs(r.nextInt()) %5 +1;  // sayii tutmak için
            System.nanoTime();
            System.nanoTime();
            System.out.println(k+" .=ZAR = "+deneme);
               for(int l =1; l <= deneme ; l++)
                System.out.print("* ");
                        System.out.print("\n");
        }
    
    
    }  
}

Try – catch yapısı ne işe yarar kısaca açıklayıp bir java programı yazınız.

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package odev2.pkgtry;

import com.sun.xml.internal.stream.Entity.ScannedEntity;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author aycan
 */
public class Odev2Try {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        
        int [] denemedizi = new int [3];
        denemedizi[0]=0;
        denemedizi[1]=1;
        denemedizi[2]=2;
        try{
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[0]);
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[1]);
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[2]);
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[3]); // diznin olmayan elamanın ulaşmak istediğimizde
        System.out.println("denemediziminiz 1. elemanı : "+denemedizi[5]); // hata ile karşılaşıyoruz bunu try komutnu kullanarak
                                                // çözüm bulup o satırı atlayarak programın tamamını compile ederiz.
        }catch (ArrayIndexOutOfBoundsException a){
         System.out.print("Dizinin olmayan elamanına erişmeye çalışıyorsunuz");
         }
        
        
        Scanner klavye = new Scanner(System.in);   // ekrandan girilen degelrerin doğru bir ekilde input etmek
        try{                                        // için de try komutunu kullanırız
        int deneme = klavye.nextInt();
        }catch(InputMismatchException I){
        System.out.print("Lütfen sayi giriniz");
        }
        System.out.print("Program Bitti");
    }
}


Komutların Hepsini İndirmek İçin


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Java Deger Atama ve Local Değişkenler

Değişkenlereilk değerlerini atama Javauygulamalarında üç tür değişken çeşiti bulunur , yerel (local) değişkenler, obje'ye ait global değişkenler ve son olarak sınıfa aitglobal değişkenler(statik değişkenler). Bu değişkenlerin tipleri ilkel(primitive) veya herhangi bir obje tipi olabilir. ör-javada-degiskenler public class DegiskenGosterim {int x ; //objeye ait global degiskenstatic int y ; // sınıfa ait global degiskenpublic void metod () {int i ; //yerel degisken//static int y = 5 ;// yanlis}} Yerel(local)değişkenlerYereldeğişkenlere kesin olarak ilk değerleri kodu yazan kişi tarafındanverilmelidir. İlk değeri verilmeden kullanılan yerel değişkenlere uyarı ,derleme(compile-time) anında verilir. gösterim-11 public int hesapla () { // yerel değişkenlere ilk değerleri her zaman verilmelidir.int i ; i++; // ! Hata ! ilk deger verilmeden üzerinde işlem yapılamazreturn i ;} Objeyeait global değişkenlerObjelereait global değişkenler'e ilk değerlerini kodu kişi vermek zorunda değildir.Ja…

Anakart ve Bileşenleri Nelerdir?

Anakart
Mainboard olarak da adlandırılır. Sistemdeki bütün kartların, işlemcinin üzerine takıldığı, diğer donanım aygıtlarının kablolar vasıtasıyla bağlandığı ve bilgisayarın en karmaşık parçalarından biridir.
Anakart Bileşenleri
1. İşlemci soketi: İşlemcinin takıldığı sokettir.
2. Bellek soketi: RAM denilen sistem belleğinin takıldığı soketdir.
3.Genişleme Yolları Anakart üzerine ekran kartı, modem, ses kartı, vs gibi parçalar anakart üzerindeki genişleme yuvaları ya da veri yolu yuvaları denilen soketlere takılır. Yani kartların işlediği veriler ve kartlara giden bilgiler, bu yuvalar ve anakart üzerindeki veri yolları aracılığı ile işlemciye ve diğer aygıtlara ulaşırlar.
4. Güç Konnektörleri(Güç kaynağı girişi): Anakart üzerine güç kaynağından gelen kablolar bu konnektörlere bağlanır.
5. Klavye/Fare Konnektörleri(portları): Klavye ve fare yuvarlak 6 pinli bir fiş (PS/2 fişi) kullanılarak anakartaki klavye ve fare portlarına bağlanır.
6. Yonga Setleri (Chipsets): Bilgisayarların trafik pol…

Elektrik Devre Laboratuarı Dersi Ön Çalışma Soruları-Çözümleri

Elektrik DevreLabaratuarı Ön Çalışma Çözümleri
Deney 1 deki direnç okumak için
Deney 1


İsterseniz Yukarıdaki Resimleri Altta Bulunan Linkten İndirebilirsiniz

KAYDET