Kayıtlar

Şubat, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Doğru Akım,Periyodik doğru akım,Alternatif Akım Nedir?

Resim
Doğru Akım,Periyodik doğru akım,Alternatif Akım Nedir?
Yönü ve büyüklüğü zamanla değişmeyen akıma, “-doğru akım-” adı verilir. Doğru akımlar, piller, aküler ve doğru akım jeneratörlerinden elde edilir.

Şiddeti zamanla periyodik olarak değişen, yani belli zaman aralıklarında aynı değeri alan doğru akıma “-periyodik doğru akım-” adı verilir. Redresörler (doğrultucular) ile elde edilen akımlar bu cinstendir.

Zamana göre yönü ve büyüklüğü değişen akım, “alternatif akım” olarak isimlendirilir. Alternatif akımların pratik bakımdan en önemli olanı zamana göre, sinüs veya cosinüs fonksiyonlarına göre değişen akımdır. Böyle bir akıma sinüsoidal akım adı verilir, şekildeki gibi. Alternatif akımlar generatörler vasıtası ile elde edilir.

Diyot Nedir?

Resim
Diyot Nedir?
Diyot, üzerinden sadece tek yönde akım geçişine izin veren aktif bir devre elemanıdır. Yarı iletken elemanların en basiti olmasına rağmen, basit bir anahtarınkine benzeyen karakteristikleri ile elektronik sistemlerde çok önemli rol oynarlar.

Gerçek bir diyodun yapısını ve karakteristiklerini incelemeden önce, karşılaştırma olanağı vermek amacıyla, ideal diyottan bahsetmekte yarar vardır. İdeal diyot Şekildeki sembol ve karakteristiklere sahip iki uçlu bir elemandır. Anot (+) ucu, Katot (-) ucu ifade eder. Karakteristik eğri üzerindeki Vf ve If sırası ile ileri(doğru) yön diyot gerilimi ve akımını, VR ve IR ise ters yön diyot gerilimi ve akımını ifade eder.
Diyotlar imal şekline bağlı olarak, nokta temaslı diyotlar ve PN yüzey birleşmeli diyotlar olmak üzere iki ana gruta toplanırlar. Nokta temaslı diyotlar; düşük akım, düşük sıcaklık ve güçlerde çalıştıklarından yerlerini daha iyi özellikleri olan PN yüzey birleşmeli diyotlara bırakmışlardır. Günümüzde nokta temaslı diyotlar…

Resimler

Resim