Ingilizce Ogren Part 2

-->Ingilizce Kelimelerin Devami


201 Bald bold KEL 301 Bored bord CANI SIKILMIŞ202 Ball bol 1.TOP 2.BALO 302 Born born DOĞMUŞ203 Ballerina belıriinı BALERİN 303 Borrow borou ÖDÜNÇ ALMAK204 Ballet baley BALE 304 Boss bos PATRON


205 Balloon baluun BALON 305 Both bouth İKİSİ206 Ban ben YASAK 306 Bottle botl ŞİŞE207 Banana bınana MUZ 307 Bottom botım EN ALT, DİP208 Band bend 1.BANT (şerit) 2.BANDO 308 Bow bou YAY209 Bank benk BANKA 309 Bowl boul TAS210 Banker benkır BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER 310 Box boks 1.KUTU 2.BOKS211 Banknote benknot KAĞIT PARA 311 Boy boy ERKEK ÇOCUK212 Bankrupt benkrapt İFLAS 312 Bra bra SUTYEN213 Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR 313 Brain breyn BEYİN214 Bare beyr ÇIPLAK, BOŞ 314 Brass bras PİRİNÇ (metal)215 Bargain bargın 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR 315 Brave breyv KORKUSUZ, CESUR216 Barrel berıl 1.VARİL 2.NAMLU 316 Bread bred EKMEK217 Base beys 1. TABAN 2.ÜS 317 Break breyk KIRMAK218 Basement beysmınt BODRUM 318 Breakfast brekfıst KAHVALTI219 Basin beysn KAZAN 319 Breath breth NEFES220 Basket baskıt SEPET 320 Breathe brith NEFES ALMAK221 Bath bath YIKANMAK 321 Brick brik TUĞLA222 Bathe beth YIKAMAK (bedenin bir bölümünü) 322 Bridge bric KÖPRÜ223 Battle betl SAVAŞ, MUHAREBE 323 Brief briif KISA, ÖZETLİ224 Bay bey KOY 324 Bright brayt PARLAK225 Beach biiç SAHİL 325 Bring bring GETİRMEK226 Bean biin FASULYE 326 Broad brood GENİŞ227 Bear beır 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI 327 Broadcast broodkast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)228 Beard bıed SAKAL 328 Broom bruum SÜPÜRGE229 Beast biist CANAVAR 329 Brother bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY230 Beat biit 1.VURMAK 2.YENMEK 330 Brown braun KAHVERENGİ231 Beautiful büutiful GÜZEL 331 Brush braş 1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK232 Beauty büuti GÜZELLİK 332 Budget bacıt 1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK233 Because bikoz ÇÜNKÜ 333 Build bild İNŞA ETMEK, YAPMAK234 Become bıkam GELİŞMEK, DEĞİŞMEK 334 Building bilding BİNA235 Bed bed YATAK 335 Bulb balb AMPUL236 Bee bii ARI 336 Bump bamp ÇARPIŞMA237 Beef biif DANA ETİ 337 Bumper bampır TAMPON (araba)238 Beer biır BİRA 338 Bumpy bampi ENGEBELİ239 Beetle biitl HAMAMBÖCEĞİ 339 Bunch banç DESTE, DEMET240 Before bifor ÖNCE 340 Bungalow banglou BUNGALOV241 Beg beg DİLENMEK 341 Burglar börglır HIRSIZ242 Begin begın BAŞLAMAK 342 Burn börn YANMAK243 Behave biheyv DAVRANMAK 343 Burst börst PATLAMAK244 Behind bihaynd ARKADA, GERİDE 344 Bury böri GÖMMEK245 Being biing VARLIK 345 Bus bas OTOBÜS246 Believe bıliiv İNANMAK 346 Bush buş ÇALI247 Bell bel ZİL, ÇAN 347 Business biznıs İŞ248 Belong bilong AİT OLMAK 348 Busy bizi MEŞGUL249 Below bilov ALTTA, AŞAĞIDA 349 But bat FAKAT250 Belt belt KEMER 350 Butcher butçır KASAP251 Bench benç 1.TEZGAH 2.BANK 351 Butter batır TEREYAĞ252 Bend bend EĞMEK, EĞİLMEK 352 Button batn DÜĞME253 Beneath bınith ALTINDA 353 Buy bay SATIN ALMAK254 Benefit benıfit YARARI OLMAK 354 By bay YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR255 Berry beri KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE 355 Cab keb TAKSİ256 Beside bisayd YANINDA 356 Cable keybl 1.KABLO 2.TELGRAF257 Besides bisaydz HEM DE 357 Cage keyc KAFES258 Best best EN İYİ 358 Cake keyk KEK259 Bet bet İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK 359 Calculate kalkuleyt HESAPLAMAK260 Better better DAHA İYİ 360 Calendar kelindır TAKVİM261 Between bitviin ARASINDA 361 Call kol 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET262 Beyond biyand ÖTESİNDE 362 Calm kaam SAKİN263 Bicycle baysikl BİSİKLET 363 Camera kemıra KAMERA264 Big big BÜYÜK 364 Camouflage kamuflaaj SAKLAMAK265 Bike bayk BİSİKLET 365 Camp kemp KAMP266 Bill bil 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ) 366 Campaign kempein KAMPANYA267 Bin bin KAP 367 Campus kempıs KAMPÜS268 Bind baynd BAĞLAMAK 368 Can ken TENEKE KUTU269 Bird börd KUŞ 369 Canal knal KANAL270 Birth börth DOĞUM 370 Cancel kensıl İPTAL ETMEK271 Biscuit biskit BİSKÜVİ 371 Cancer kensır KANSER272 Bishop bişıp PİSKOPOS 372 Candidate kendidıt ADAY273 Bit bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ 373 Candle kendl MUM274 Bite bayt ISIRMAK 374 Canteen kantiin KANTİN275 Black blek SİYAH 375 Capacity kpasiti KAPASİTE276 Blame bleym SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK 376 Capital kepıtl 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL277 Blank blenk BOŞLUK 377 Captain keptın 1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI278 Blanket blenkıt BATTANİYE 378 Capture kepçır 1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK279 Blast blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK 379 Car kaar ARABA280 Bless bles (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS 380 Caravan karavan KARAVAN281 Blind blaynd KÖR 381 Card kaad KART282 Block blok BLOK 382 Cardigan kardigın HIRKA283 Blood blad KAN 383 Care keyr DİKKAT, ÖZEN284 Bloom bluum ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK 384 Career kariır MESLEK285 Blow blou ÜFLEMEK, PATLAMAK 385 Carnival karnivıl KARNAVAL286 Blue blu 1. MAVİ 2.MUTSUZ 386 Carpenter karpıntır MARANGOZ287 Bluff blaf BLÖF 387 Carpet kaarpıt HALI288 Board boord BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL 388 Carriage keriıc 1.FAYTON 2.VAGON289 Boast boust ÖVÜNMEK 389 Carry keri TAŞIMAK290 Boat bout BOT;SANDAL 390 Case keys 1.KUTU,KAP 2.DAVA291 Body badi GÖVDE;VÜCUT 391 Cash keş NAKİT292 Boil boıl KAYNAMAK 392 Castle kesl KALE293 Bold bould CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs. 393 Cat ket KEDİ294 Bomb bomb BOMBA 394 Catch keç YAKALAMAK295 Bone boun KEMİK 395 Cattle ketl BÜYÜKBAŞ HAYVAN296 Bonfire bonfayır MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ 396 Cause koz 1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK297 Book buk KİTAP 397 Ceiling silign TAVAN298 Book buk YER AYIRTMAK 398 Cell sel HÜCRE (hapis,beyin v.b)299 Border bordır SINIR 399 Cellar selır KİLER, BODRUM300 Bore bor CAN SIKMAK 400 Century sençri YÜZYIL
Yorumlar

Tugay Yıldırım dedi ki…
ingilizce öğren Bodrum ingilizce eğitimleriyle.

http://www.huseyinaycan.com/2012/10/ingilizce-ogren-part-2.html

Bu blogdaki popüler yayınlar

Anakart ve Bileşenleri Nelerdir?

Java Deger Atama ve Local Değişkenler