Ana içeriğe atla

C de Basit Bir Program

Soru :
500 – 1000 arasında rastgele 20 tane sayı tutan. Bunları ekrana sırasıyla yazan. Rastgele
sayılardan kaç tanesinin 1000 e yakın kaç tanesinin 500 e yakın olduğunu hesaplayan. Bu sayıların
ortalamasını hesaplayan C programını yazınız.

#include<windows.h>
#include<time.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <cstdlib>

    main()
    {
      srand(time(NULL));   // sayı tutma fonksiyonu 
      int dizi [15];    //  sayıları tutaacağımız dizi
      int a=0,s=0;    //a = 500 s = 1000 e yakın değerler
      float toplam=0;    //dizideki sayıların toplamı
      
      // Ekran Renk kodunu 
      system("color 0A");
      
      for (int i =1 ; i<=10 ; i++)
        {  printf("\t### PROGRAMA HOS GELDINIZ ###\n\n\t>Program 500-1000 Arasinda rasgele 10 sayi tutarak bunlari gosterip\n\tortalamasini alip kac tanesinin 500 veya 1000e yakin oldugunu gosterir\n\n\t");
          printf("Sayilar Tutuluyor.\n\t");
          printf("%c%d Tamamlandi\n\n\t",0x25,i*10); //%c ile Ascii tabloasunda yazarız
                                //ilk başta %c kullandık çünkü % yapmak için
          for(int y=1 ; y <=i ; y++)
          {  
            printf("%c%c%c%c%c%c%c",0xB1,0xB1,0xB1,0xB1,0xB1,0xB1,0xB1);  // loading tarzı bi yapı icin
          }
          
          dizi [i]=rand()%500+500; // 500 100 arası tutmak için gerekli
          Sleep(450);
          system("CLS");  // ekranı temizler 
        }
      
        
          printf("\t### PROGRAMA HOS GELDINIZ ###\n\n\t");
          printf(" \n\tSayilar Tutulmustur\n\t");
        
        for (int i =1 ; i<=10 ; i++)
        {
          printf(" %d ",dizi[i]); // tutuluan sayıları yaz ekrana
          Sleep(200);
        }
    
        
        for (int i =1 ; i<=10 ; i++)
        {  toplam = toplam + dizi [i];
          
          if(dizi[i]<750)
          a++; // 500 e yakın olanlar
          else
          s++;  // 1000 e yakın olanlar
          
        }
        toplam = toplam/10; // ortalamasını aldık.
        
        printf("\n\n\tTutulan sayilardan %d tanesi 500 yakin \n\t",a);
        printf("Tutulan sayilardan %d tanesi 100 e yakindir\n\t",s);
        printf("Tutulan sayilarin ortalamasi %f dir",toplam);
        scanf("%d");
    }
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Java Deger Atama ve Local Değişkenler

Değişkenlereilk değerlerini atama Javauygulamalarında üç tür değişken çeşiti bulunur , yerel (local) değişkenler, obje'ye ait global değişkenler ve son olarak sınıfa aitglobal değişkenler(statik değişkenler). Bu değişkenlerin tipleri ilkel(primitive) veya herhangi bir obje tipi olabilir. ör-javada-degiskenler public class DegiskenGosterim {int x ; //objeye ait global degiskenstatic int y ; // sınıfa ait global degiskenpublic void metod () {int i ; //yerel degisken//static int y = 5 ;// yanlis}} Yerel(local)değişkenlerYereldeğişkenlere kesin olarak ilk değerleri kodu yazan kişi tarafındanverilmelidir. İlk değeri verilmeden kullanılan yerel değişkenlere uyarı ,derleme(compile-time) anında verilir. gösterim-11 public int hesapla () { // yerel değişkenlere ilk değerleri her zaman verilmelidir.int i ; i++; // ! Hata ! ilk deger verilmeden üzerinde işlem yapılamazreturn i ;} Objeyeait global değişkenlerObjelereait global değişkenler'e ilk değerlerini kodu kişi vermek zorunda değildir.Ja…

Anakart ve Bileşenleri Nelerdir?

Anakart
Mainboard olarak da adlandırılır. Sistemdeki bütün kartların, işlemcinin üzerine takıldığı, diğer donanım aygıtlarının kablolar vasıtasıyla bağlandığı ve bilgisayarın en karmaşık parçalarından biridir.
Anakart Bileşenleri
1. İşlemci soketi: İşlemcinin takıldığı sokettir.
2. Bellek soketi: RAM denilen sistem belleğinin takıldığı soketdir.
3.Genişleme Yolları Anakart üzerine ekran kartı, modem, ses kartı, vs gibi parçalar anakart üzerindeki genişleme yuvaları ya da veri yolu yuvaları denilen soketlere takılır. Yani kartların işlediği veriler ve kartlara giden bilgiler, bu yuvalar ve anakart üzerindeki veri yolları aracılığı ile işlemciye ve diğer aygıtlara ulaşırlar.
4. Güç Konnektörleri(Güç kaynağı girişi): Anakart üzerine güç kaynağından gelen kablolar bu konnektörlere bağlanır.
5. Klavye/Fare Konnektörleri(portları): Klavye ve fare yuvarlak 6 pinli bir fiş (PS/2 fişi) kullanılarak anakartaki klavye ve fare portlarına bağlanır.
6. Yonga Setleri (Chipsets): Bilgisayarların trafik pol…

Aktif Güç Nedir,Reaktif Güç Nedir

Aktif Güç Nedir? , Reaktif Güç Nedir?Direnç tipi bir yük gerilim kaynağından gerilimin çarpanı şeklinde bir akım çekmektedir, ancak reaktif yüklerin çektiği akım direnç yükündeki gibi değildirReaktif yüklerde de hem gerilim hem de akım dalga şekilleri sinüzoidal olabilir ancak aralarında bir faz farkı vardırReaktif yüklerde bir periyot süresince akım ve gerilim işaretleri aynı veya farklı olabilir
Akım ve gerilim işaretinin farklı olduğu noktalarda güç negatiftir ve güç akışı kullanıcıdan şebekeye doğrudurŞebekeden çekilen bu enerji kullanılmadan şebekeye geri verilir ve bu dolaşım sırada iletim hatlarındaki dirençlerden dolayı kayıplar oluşurYani reaktif güç şebekeyle yük arasında salınan ancak kullanılmayan enerjidirAşağıdaki şekilde açık gölgelendirilmiş bölgeler reaktif gücün, koyu gölgelendirilmiş bölgeler ise aktif gücün söz konusu bölgeleri göstermektedir

Aktif enerji şebeke periyodu boyunca şebekeden çekilen enerjidir, bu da gerilimle akımın çarpımının zaman ekseninin üstünde k…