C de Basit Bir Program

Soru :
500 – 1000 arasında rastgele 20 tane sayı tutan. Bunları ekrana sırasıyla yazan. Rastgele
sayılardan kaç tanesinin 1000 e yakın kaç tanesinin 500 e yakın olduğunu hesaplayan. Bu sayıların
ortalamasını hesaplayan C programını yazınız.

#include<windows.h>
#include<time.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <cstdlib>

    main()
    {
      srand(time(NULL));   // sayı tutma fonksiyonu 
      int dizi [15];    //  sayıları tutaacağımız dizi
      int a=0,s=0;    //a = 500 s = 1000 e yakın değerler
      float toplam=0;    //dizideki sayıların toplamı
      
      // Ekran Renk kodunu 
      system("color 0A");
      
      for (int i =1 ; i<=10 ; i++)
        {  printf("\t### PROGRAMA HOS GELDINIZ ###\n\n\t>Program 500-1000 Arasinda rasgele 10 sayi tutarak bunlari gosterip\n\tortalamasini alip kac tanesinin 500 veya 1000e yakin oldugunu gosterir\n\n\t");
          printf("Sayilar Tutuluyor.\n\t");
          printf("%c%d Tamamlandi\n\n\t",0x25,i*10); //%c ile Ascii tabloasunda yazarız
                                //ilk başta %c kullandık çünkü % yapmak için
          for(int y=1 ; y <=i ; y++)
          {  
            printf("%c%c%c%c%c%c%c",0xB1,0xB1,0xB1,0xB1,0xB1,0xB1,0xB1);  // loading tarzı bi yapı icin
          }
          
          dizi [i]=rand()%500+500; // 500 100 arası tutmak için gerekli
          Sleep(450);
          system("CLS");  // ekranı temizler 
        }
      
        
          printf("\t### PROGRAMA HOS GELDINIZ ###\n\n\t");
          printf(" \n\tSayilar Tutulmustur\n\t");
        
        for (int i =1 ; i<=10 ; i++)
        {
          printf(" %d ",dizi[i]); // tutuluan sayıları yaz ekrana
          Sleep(200);
        }
    
        
        for (int i =1 ; i<=10 ; i++)
        {  toplam = toplam + dizi [i];
          
          if(dizi[i]<750)
          a++; // 500 e yakın olanlar
          else
          s++;  // 1000 e yakın olanlar
          
        }
        toplam = toplam/10; // ortalamasını aldık.
        
        printf("\n\n\tTutulan sayilardan %d tanesi 500 yakin \n\t",a);
        printf("Tutulan sayilardan %d tanesi 100 e yakindir\n\t",s);
        printf("Tutulan sayilarin ortalamasi %f dir",toplam);
        scanf("%d");
    }
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Anakart ve Bileşenleri Nelerdir?

Java Deger Atama ve Local Değişkenler