Java Sayı Tutma Programı


Soru :

PC 'nin random olarak tutmuş olduğu sayıyı kullanıcıya buldururken  artır azalt bildirimleriyle tutulan sayıyı buldurun.

Kod :
package paket1;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Tahmin {


public static void main(String[] args) {

// TANIMLAMALAR//
Random randombizimki = new Random();
Scanner scanerbizimki = new Scanner(System.in);
int sayi,girilen,sayac=0;
////////////////////////////////////////////////////

//SAYIMIZA DEGER ATAYALIM RANDOM OLARAK
sayi = randombizimki.nextInt(100); //1-100 arası deger tuuttu

System.out.println("^Hosgeldiniz^");
///////////////////////////////////////////////////////

while (true){


System.out.println("Tahmini Giriniz :");
girilen = scanerbizimki.nextInt(); // ekrandan giriş almak için
sayac++; //sayac= sayac+1;

if(sayi < girilen )
{
System.out.println("azalt ");
}else if(sayi>girilen){
System.out.println("artır ");
}else if(sayi==girilen){
System.out.println("Sonucu  "+sayac+". Denemede Buldunuz,TEBRIKLER");
break; // dışradıdaki while(true) dan cıkmak için
}

}

}

}

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Anakart ve Bileşenleri Nelerdir?

Java Deger Atama ve Local Değişkenler